Правила за поверителност

Правила за поверителност

1. Политика за конфиденциалност на уебсайта.
Компанията се стреми да спечели доверието и удовлетворението на потребителите чрез предлагане на висококачествени продукти и услуги, в съответствие с Основната ни Бизнес Философия. Като част от усилията ни за постигане на тази цел, ние водим следната политика за защита на вашата лична информация, събрана в уебсайта на Компанията:

1. Лицето, отговорно за защита на личната ви информация, се определя от всяка Организация в Компанията, за да гарантира, че с тази информация се борави правилно.

2. В случаите, в които сте приканени да предоставите или регистрирате ваша лична информация, чрез която може да бъдете идентифицирани, като име, адрес, e-mail адрес или телефонен номер, Компанията ще ви информира за целта на използването на тази информация, както и към кого да се обърнете при възникване на въпроси, свързани с това. Вие ще бъдете приканени да предоставите само тази лична информация, която е необходима за съответните цели.

3. Компанията ще използва вашата лична информация само за целите, за които сте дали съгласието си.

4. Компанията няма да предоставя или разкрива вашата лична информация на трети страни, освен в случите, когато предварително сте дали съгласието си за това, позволявайки на Компанията да я разкрие при необходимост; 1) при износ на производство (аутсорсинг) 2) при други уважителни причини.

5. Ако искате да прегледате вашата лична информация, моля, обърнете се към съответното лице за контакт, посочено в уебсайта, където сте предоставили или регистрирали вашата лична информация. Компанията ще направи необходимото, във връзка с вашата молба.

6. Компанията ще направи необходимото, за да запази и подобри защитата на вашата лична информация, за да гарантира сигурността при използването й.

7. Спазвайки съответното законодателство, Компанията ще прави необходимото, за да актуализира и подобрява мерките за защита на вашата лична информация.
- По отношение на личната информация, която сте предоставили или регистрирали, молбите за преглеждането й и др. трябва да се насочват към лицето за контакт, посочено в уебсайта, в който сте регистрирали информацията.
- Моля, отправяйте въпросите си относно политиката за конфиденциалност на Компанията към: tvchasti.troyan@gmail.com
- Ако сте на възраст под 13 години, ще бъдете приканени да предоставите съгласието на вашите родители или настойници, преди да регистрирате вашата лична информация.
2. Cookies
1. Cookies са малки файлове с данни, които се записват на харддиска ви при посещението на уебсайта. Те се използват, например, за разпознаване при следващото ви посещение на уебсайта. Информацията, съдържаща се в cookies, се обменя между уебсайта, който сте посетили, и вашия уеб браузър, но уебсайтът не може да чете информацията от cookies, създадени от други уебсайтове или други приложения.

2. Много уебсайтове използват cookies, но можете да конфигурирате уеб браузъра си да информира, когато приема cookies, или въобще да забраните приемането им.

3. Уебсайтът на Компанията понякога използва cookies, за да подобри предлаганите услуги и информация, и за да направи навигацията в сайта по-удобна. Уебсайтът на компанията не използва cookies за извличането на информация, която може да ви идентифицира, освен в случаите, когато сте дали предварително съгласието си.